Prenatale screening

Bijna alle aanstaande ouders vragen zich af of hun kindje wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Er zijn een aantal testen die jullie in de zwangerschap kunnen laten doen, om mogelijke afwijkingen bij de baby op te sporen. Deze testen  zijn niet verplicht. Wanneer jullie hier meer over willen weten, dan zullen we jullie daar uitgebreid over informeren. Zo kunnen jullie een weloverwogen keuze maken.

 

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een onderzoek waarbij het bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht, deze test is zonder risico’s voor jou of de baby. In jouw bloed zit DNA dat afkomstig is van de placenta en DNA dat afkomstig is van jezelf. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van de baby. Het laboratorium onderzoekt het DNA op 3 chromosoomafwijkingen: het syndroom van down, het syndroom van edwards en het patausyndroom. Daarnaast kan de NIPT ook aanwijzingen geven voor andere chromosoomafwijkingen bij het kind, in de placenta (moederkoek) en heel soms bij de zwangere zelf. Dit zijn zogenaamde nevenbevindingen. De afwijkingen variëren van heel ernstig tot minder ernstig. Je kan bij de NIPT aangeven of je deze nevenbevindingen ook wil weten of niet.

Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap. Klik hier om naar de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl te gaan voor meer informatie over de NIPT. 

 

Combinatietest

De combinatietest onderzoekt of er een verhoogde kans is dat jullie kindje down-, edwards- of patausyndroom heeft. Het is een risicoloos onderzoek en de test geeft een kansberekening als uitslag. De combinatietest bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  • Bloedonderzoek bij de moeder – in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap.
  • Nekplooimeting bij het kind – een echo in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap.

Tussen de 11 en 14 weken zwangerschap wordt met een echo de dikte van de nekplooi bij de baby gemeten. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat er sprake is van het syndroom van Down, Edwards of Patau. Bij deze echo wordt ook gekeken of er aangeboren afwijkingen zichtbaar zijn, voor zover dit bij deze vroege zwangerschap mogelijk is. De uitslagen van de bloedtest en de nekplooimeting, in combinatie met je leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot jouw kans is op een kind met een van de genoemde chromosomale aandoeningen. Klik hier om naar de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl te gaan voor meer informatie over de Combinatietest. 

 

Vervolgonderzoek

Je komt in aanmerking voor vervolgonderzoek wanneer de uitslag van de NIPT of combinatietest afwijkend is. Dit vervolgonderzoek kan bestaan uit een NIPT (als je eerst de combinatietest hebt gedaan), een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Bij zowel de vlokkentest als de vruchtwaterpunctie bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit komt voor bij drie tot vijf op de duizend onderzoeken.

 

Wel of geen test?

Voor veel toekomstige ouders is het kiezen voor prenatale screening een lastige keuze. Wat wil je van tevoren weten over de gezondheid van je kind? Een onderzoek kan in zekere mate geruststellen, maar het kan ook voor een hoop onzekerheid zorgen. Wat als de uitslag van de combinatietest of NIPT niet goed is? De combinatietest geeft een kansberekening weer, geen “ja” of “nee”; daarna zijn er nog aanvullende onderzoeken nodig om zekerheid te krijgen. Ook de NIPT geeft geen 100% zekerheid, ondanks dat de uitslag zeer betrouwbaar is. Het is verstandig om er (met je partner) over na te denken wat je zou willen wanneer dit het geval zou zijn. Indien de uitslag van de NIPT of combinatietest afwijkend is, bellen wij je op om een en ander toe te lichten, je vragen te beantwoorden en eventuele afspraken voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis te maken.

 

20 weken echo

Rond 20 weken zwangerschap kun je kiezen voor een uitgebreide medische echo. Deze wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Het is geen verplicht onderzoek. Bij deze uitgebreide echo wordt er gekeken of de baby geen lichamelijke afwijkingen heeft. Alle organen van de baby worden bekeken, net zoals de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de plaats van de placenta. Het geslacht van de baby kan meestal ook gezien worden. Indien er iets afwijkends voorkomt, moet je er rekening mee houden dat er wellicht na een aantal weken opnieuw een echo verricht moet worden. In sommige gevallen wordt er vervolgonderzoek aangeboden, in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Klik hier voor de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl te gaan voor meer informatie over de 20 weken echo.


Zuxx Geboortezorg Hoorn

Veemarkt 19

1621 JA Hoorn

hoorn@zuxxgeboortezorg.nl

Algemeen nummer: 0229-745397

Spoed nummer: 0229-745748

WhatsApp nummer: 06-82357047